Vespes autòctones

Vespes autòctones

 

¿Són les vespes polinitzadores?

Molt poques són polinitzadores, però tenen una funció i no és gens despreciable: són molt actives en el control biològic, ens cal concenciar-nos que tot animal te un rol important per l’equilibri de l’ecosistema en el món.

A Ca l´abella no utilitzem verins, realitzem els treballs respectant tots els espais en tots els sentits, fent servir sistemes ecològics.

Reubica

Moltes persones i empreses tenen la conciència ben definida envers els «No tòxics». Aquesta setmana hem realitzat diversos treballs relatius a les vespes.

Gràcies a l’empresa  ZF Services España, que és una empresa amb una gran sensibilització cap el medi ambient, respectuosa amb l’ecosistema i concienciada amb el sistema ecològic, hem fet una tasca enomenada «reubica»  ¿què  significa aixó?

Unes vespes que estaban en un lloc inapropiat, les hem reubicat en una estància més apropiada, per tal que les vespes puguin desenvolupar la seva feina sense invaïr espais dels humans.

Elles poden així seguir la seva evolució, en espais on no molestaràn.

Reubica les vespes autòctones

  • Dels llocs que molestan pasan a estar vives en llocs on realment poden realizar la seva funció.
  • Es pot fer i s’està fent. Ca l´abella ho fa, reubica
  • A les 3R de l’ecologia = reduïr, reutilitzar i reciclar, ara afegirem reubicar

Reubica

Avispas autóctonas

¿Las avispas son polinizadores?

Muy pocas son polinizadores, aunque tienen una función y no es despreciable: son muy activas en el control biológico, tenemos que tener la conciencia que todo animal tiene un trabajo importante para el equilibrio del ecosistema en el mundo.

En Ca l´abella no utilizamos venenos, realizamos trabajos respetando los espacios en todos los sentidos, utilizando sistemas ecológicos.

Reubica

Muchas personas y empresas tienen la conciencia bien definida hacia los «No tóxicos». En esta semana hemos realizado varios trabajos con el tema de las avispas.

Gracias a la empresa  ZF Services España , que es una empresa con una gran sensibilización hacia el medio ambiente, respetuosa con el ecosistema y concienciada con el sistema ecológico, hemos realizado un trabajo de «reubica»  ¿qué  significa esto?

Unas avispas que estaban en un lugar inapropiado las hemos reubicado a una estancia más apropiada para que las avispas puedan desarrollar su trabajo sin invadir espacios de los humanos.

Ellas pueden seguir su evolución, en espacios donde no molestarán.

Reubica las avispas autóctonas

  • De los sitios que molestan pasan a estar vivas en sitios que realmente pueden realizar su función.
  • Se puede hacer y se está haciendo. Ca l´abella lo hace.
  • A las 3R de la ecología= reducir, reutilizar y reciclar, ahora añadiremos “reubicar”